Avís legal

Complint amb el Proposta en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, detallem a continuació les Condicions d’ús d’aquest lloc web amb domini “abelendaserveis.net”.

Aquest lloc web es propietat de Distribucions Abelenda, S.L amb CiF: b67488940.- des d’ara titular.

El Titular amb domicili fiscal: C / Bruc, 102, baixos de Sabadell, Barcelona posaran a disposició dels diferents usuaris dels Continguts textuals i visuals exposats en aquesta la seva pàgina web: abelendaserveis.net

Aquestes condicions generals es refereixen exclusivament a l’ús que fan els usuaris a l’accedir a aquesta pàgina web. Aquestes condicions són detallades i es mostren a l’usuari en el domini de abelendaserveis.net, sigui en les diferents pàgines informatives o mitjançant els formularis. És responsabilitat de l’usuari llegir i acceptar aquestes condicions per navegar de manera cauta i segura al nostre web.

Així és que l’usuari accepta sense reserves aquestes condicions i és responsable d’entendre els continguts i normatives que aquí s’exposen quedant sota la seva total responsabilitat el respecte a aquestes condicions i a no dur a terme accions fora de la legalitat.

1- Condicions d’accés i usabilitat

1.1.-L’ús de la pàgina web abelendaserveis.net no obliga els usuaris a inscriure, sols en aquells casos en què l’usuari sol·liciti informació a través dels diferents formularis de contacte en el cas de dita subscripció estarà sota les condicions generals d’aquest web.

1.2.-Les condicions d’accés i ús del lloc web abelendaserveis.net estan recollits en els requeriments legals vigents i en les suposades actuacions de bona fe per part de l’usuari. Així és que l’usuari es compromet a fer un bon ús d’aquest lloc web i entén que està prohibit qualsevol acció vulnerable o en contra de la legalitat vigent, així com el trencament de drets o interessos de tercers, com vulnerar la intimitat, la llei de protecció de dades o la llei de propietat industrial i / o intel·lectual.

1.3.-El titular no permet que actes que puguin ocasionar de qualsevol manera o forma perjudici o dany a aquest lloc web o a tercers enllaçats a través d’aquesta web.

1.4.-Es prohibeix utilitzar aquest lloc web per publicitar d’alguna manera directament o encobertament, com banners, correus massius de correu brossa o altre tipus d’acció sense el previ consentiment escrit de Abelendaserveis.

 En el cas que això canviés se’ns ha de comunicar a comercial@abelenda.net per rectificar i posar remei a aquesta situació al més aviat.

 

2- Continguts del web

2.1.-Tots els continguts que apareixen exposats en aquest lloc web han estat realitzats per Distribucions Abelenda o per tercers previ consentiment.

2.2.- Distribucions Abelenda es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts actuals, així com a actualitzar si així es mantenen els diferents serveis actualitzats.

3.- Propietat intel·lectual

Distribucions Abelenda informa que aquest lloc web, abelendaserveis.net, tots seus continguts, la programació i el disseny s’empara sota la protecció de la llei de protecció intel·lectual. Quedant així prohibida total i parcialment la seva reproducció, còpia, manipulació o un altre acte il·legal sense expressa autorització escrita del titular. Abelendaserveis.net utilitza fonts externes i enllaços sempre amb consentiment de l’autor. En el cas que això canviés s’ha de comunicar a comercial@abelenda.net per rectificar i posar remei a aquesta situació el més aviat possible.

4- Protecció de dades personals

4.1.-Dades del responsable del tractament de les dades personals

  • Raó Social: Distribucions Abelenda SL 
  • CIF: B 67488940
  • Domicili: Bruc, 102, Sabadell, Barcelona
  • Telèfon: 938 583 914.
  • Email : comercial@distribucionsabelenda.net

 

4.2- Delegat de protecció de dades:

 Distribucions Abelenda disposa de delegat extern de Protecció de dades

4.3.- Quin és l’objectiu de l’tractament de les seves dades personals

L’objectiu de l’tractament de les seves dades personals en Distribucions Abelenda correspon a diferents motius que li exposem a continuació:

 

– Facilitar continguts relacionats amb productes, promocions i serveis que oferim a Distribucions Abelenda i que exposem en el nostre lloc web.

– Mantenir-lo informat per correu electrònic de les ofertes i novetats en serveis que esdevé en el catàleg de la nostra empresa.

4.4.- Temps de conservació de les dades personals

El titular es responsabilitza de mantenir fora de perill i conservar les dades personals dels usuaris des del moment del seu consentiment fins que vostè decideixi revocar o sol·liciti la seva cancel·lació.

 4.5.- Previ consentiment

En el moment que un usuari, fa «click” a la pestanya de  “Accepto la Política de Privadesa” i envia les seves dades en qualsevol dels nostres formularis o bé envia un correu electrònic a través del nostre web, vostè, com a usuari està donant el seu consentiment i autorització perquè Distribucions Abelenda faci el tractament de les seves dades personals i manifesta i accepta haver llegit la nostra política de protecció de dades.

4.6.- Dades i seguretat

Les dades personals que Distribució Abelenda pot requerir en els seus formularis són dades d’identificació particulars o professionals necessaris per a poder exercir una correcta acció comercial, sigui com nom, adreça telèfon de contacte o adreça de correu electrònic.

Segons l’Art. 32 de l’RGPD EU 679/2016, Distribucions Abelenda es compromet a mantenir aquestes dades personals i garantir la seva seguretat i confidencialitat. Per això s’han adoptat les mesures tècniques necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

4.7.- Dades i cessió a tercers

L’empresa Distribucions Abelenda no preveu fer cap tipus de cessió de dades ni transferències internacionals excepte aquelles autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions com de la mateixa manera en aquelles excepcions en què siguin requerits per motius judicials de causa major.

4.8.- Quins drets té un usuari?

 L’usuari té el dret a tenir informació precisa sobre el tractament que se li està realitzant a les seves dades personals. Així com a accedir a aquesta informació o a sol·licitar la seva rectificació si aquests contenen errors, no són verídics o han de ser actualitzats.

Qualsevol usuari té la capacitat si així ho desitja de sol·licitar oposar-se a el tractament de les seves dades. El responsable de l’arxiu deixarà de tractar les dades, excepte per causes legítimes de força major o l’exercici i / o defensa de possibles reclamacions.

 

Per tant i d’acord amb la legislació usuaris poden exercir diferents drets com fer una petició accedir a les seves dades personals, a la seva rectificació o limitació, sol·licitar la seva supressió parcial o total i de la mateixa manera a revocar el consentiment atorgat.

4.9.- Com puc exercir els meus drets com a usuari?

Un. Com a usuari de lloc web pot exercir els seus drets simplement dirigint-se per diferents canals a l’responsable de les seves dades personals. La forma més senzilla és via telèfon a 93 8583914 o escrivint un correu electrònic a comercial@abelendaserveis.net. És important acompanyar aquesta comunicació d’algun tipus de document acreditatiu que el faculti per a tal acció.

5.-Comunicacions electròniques autoritzades

Segons la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, escrivint i completant el formulari de contacte amb les seves dades i marcant la corresponent casella “Accepto” atorga i consent expressament les seves dades de contacte, sigui adreça de correu electrònic o telèfon perquè l’empresa titular d’aquest lloc web pugui emetre l’enviament d’informació sobre l’empresa.

6.-Anul·lació o canvis 

Si per alguna raó, l’empresa titular d’aquest lloc web decidís rescindir o anul·lar algun dels punts o clàusules d’aquest Avís legal, aquest acte no comportarà l’anul·lació de la resta de clàusules que es mantindran vigents. Distribucions Abelenda es reserva el dret de no exercir alguna de les facultats transferides en aquest avís legal sense que això impliqui cap pèrdua de drets de titular llevat que es reconegui per l’empresa Distribucions Abelenda.

7.-Jurisprudència

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. És competència de solucionar qualsevol controvèrsia o desacord provocada per aquestes condicions generals d’ús als jutjats de Sabadell, Barcelona. L’Usuari renuncia expressament a qualsevol altra localització.